Office Lunch & Dinner

Kết thúc ngày làm việc căng thẳng bằng 1 tô phở tại sao không ?
Phở chọn 2 món có ưu đãi chỉ còn 35k với các loại thịt bò: Tái, nạm, gầu, gân, sách, bò viên

Trừ ngày lễ, thứ 7, Chủ nhật, Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.

Hẹn bạn tại phở Hotpot - Lẩu Phở