Thực đơn.star

Khai vị Healthy (Cà rốt, dưa leo chấm sốt đặc biệt)

star

Phở cuốn Thịt nướng mè

Khai vị

 • starPhở cuốn Thịt nướng mè
 • starKhai vị Healthy (Cà rốt, dưa leo chấm sốt đặc biệt)

Phở bò viên

Phở tái bắp hoa

star

Phở Tái Nạm Gầu Bò Viên

star

Phở xe lửa 8 toa

star

Phở trộn thịt bò

Phở tô truyền thống

 • Các loại thịt bò
  • Tái
  • Nạm
  • Gầu
  • Gân
  • Sách
  • Bò viên
 • Phở 1 món (chọn 1)
 • Phở 2 món (chọn 2)
 • Phở 3 món (chọn 3 )
 • Phở 4 món : Tái Nạm Gầu Gân
 • Phở 4 món: Tái Nạm Gầu Sách
 • Phở 4 món: Tái Nạm Gầu Bò Viên
 • Phở 5 món: Tái Nạm Gầu Gân Sách
 • Phở 5 món: Tái Nạm Gầu Gân Bò Viên
 • starPhở xe lửa 8 toa (tái, nạm, gầu, vè, gân, sách, sụn, bò viên)
 • starPhở Tái bắp hoa
 • starPhở trộn thịt bò

cơm trộn thịt bò sốt tương ngọt trẻ em

cơm trộn thịt bò sốt tương ngọt

cơm trộn thịt heo sốt sả trẻ em

cơm trộn thịt heo sốt sả

Món Cơm

 • Cơm trộn thịt bò sốt tương ngọt trẻ em
 • Cơm trộn thịt bò sốt tương ngọt
 • Cơm trộn thịt heo sốt sả trẻ em
 • Cơm trộn thịt heo sốt sả

Lẩu phở

star

Lẩu phở truyền thống

starLẩu Phở Truyền thống
chili

Lẩu phở sa tế

chiliLẩu Phở Sa tế
chilistar

Lẩu phở uyên ương

chilistarLẩu Phở Uyên ương (truyền thống & sa tế)

Tráng miệng

star

Yogurt dẻo dâu

star

Yogurt dẻo chanh dây

star

Yogurt dẻo trà xanh

star

Yogurt dẻo trà xanh / dâu / chanh dây

star

Yogurt dẻo trà xanh / dâu / chanh dây

star

Yogurt dẻo trà xanh

star

Yogurt dẻo dâu

star

Yogurt dẻo chanh dây

Thức uống

Nước ép dưa hấu

Nước ép cam

Nước ép cà rốt

 • Cà phê nóng/đá
 • Cà phê sữa nóng/đá
 • Soda/coke/pepsi/7up
 • Nước suối (Aquafina)
 • Bia 333/tiger/heineken
 • Trà đá/trà nóng
 • starTrà tắc /Trà chanh sả
 • starSâm bí đao
 • Nước ép cam/ dưa hấu/tắc/cà rốt/thơm
 • Nước ép Bưởi
 • Dừa tươi
 • Soda cam/Soda Chanh

Trà chanh xả hạt chia

star

Trà tắc hạt chia

star

Trà bí đao xả hạt chia